"Tôi cần nói cho bạn thứ gì đó ."

Dịch:I need to tell you something.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/delamovich

Sao speak lại không được nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhphunganh

Talk cung vay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

đơn giản là tell là nói cái gì với ai đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhai2912

Say cũng không được luôn

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.