1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi cần nói cho bạn thứ gì đ…

"Tôi cần nói cho bạn thứ gì đó ."

Dịch:I need to tell you something.

October 12, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/delamovich

Sao speak lại không được nhỉ

March 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thaokhe

đơn giản là tell là nói cái gì với ai đó


https://www.duolingo.com/profile/Minhai2912

Say cũng không được luôn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.