"What is the name of the yellow object?"

Dịch:Tên của vật màu vàng là gì?

October 12, 2014

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VungTauYeu

Cái vật màu vàng tên gì sai lun :3

October 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ahahabaka

Bn phải chú ý ad gợi ý có chữ viết hoa đầu dòng kìa! Dịch theo cách của bn k sai vì tieng viet rat phong phú nhưg ad k rảnh đâu mà dịch nhiều câu đồng nghia :v

June 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/canhbinh0610

Bạn nên dịch theo thứ tự câu. Không nên đảo. Nên dịch là "Tên của vật màu vàng là gì?"

January 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/BaConSoc

Cái đồ khác cái vật à ad

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

Tên của vật màu vàng là gì? mới đúng

December 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nanaleu

"tên của thứ màu vàng là gì" sao lại sai

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lethanhnganxd2

Mình bị thừa một chữ vậy và bị rụng tim

December 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NanamiYuuka

ten cua thu mau vang sao lai sai

April 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrungNgha4

Cai do vat mau vang ten la gi ->sai

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Miencecilia2307

tên của đồ màu vàng kia là gì sai ở đâu chứ ?

April 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cundohoi

bạn bị thừa chữ kia đó

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cundohoi

vật vàng tên là gì bị sai rùi hu hu

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_LoveBlackpink_

bạn phải dịch theo thứ tự câu nhé

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenDanh95

học công nghệ object dịch là đối tượng, sai -_-

August 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thaovan996447

Đvlcceg

September 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thaovan996447

Tên của vật màu . . .là j ?????(¬_¬)

September 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MinhLyThe

Cái đồ màu vàng có tên là gì :3 sai lun

September 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dambinh

vật màu vàng tên à gì là sa hả

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhmVnQuy2

Chương trình càng ngày dịch càng củ chuối. Đã báo lỗi bao nhiêu lần rồi mà không chịu sửa?

November 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thithuha3

Chuẩn

July 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PhmVnQuy2

"Đồ vật màu vàng thì tên gì?" cũng sai là sao?

November 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/baktinhka

Tên của đồ đạc màu vàng là gì tại sao sai

December 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/one-piece-fan

tui viết sai mỗi từ vật thành từ thứ thôi

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/minhhuy123456789

sao cái dấu câu mik nói nó ko thành màu xanh

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phongcaca

Good job duolingo!

September 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/qunh192088

tên của vật màu vàng đó là gì sao lại thừa chữ đó nhỉ

September 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Tên của đồ vật màu vàng đó là gì ??? Wth

July 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.