Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have had many problems."

Dịch:Chúng tôi đã có nhiều vấn đề.

3 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

mình thấy câu này có thể dịch " chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề " thì nghe hợp lý hơn :o

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trungtin5dns

have had là tại vì đó là thì hiện tại hoàn thành mà thì hiện tại hoàn thành có công thức là ''S + have/has + V_C3/ed

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrKhai

Chúng ta or chúng tôi cũng tại sao sai, không hiểu...?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

sao lại có cả "have had" vậy nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

Thì Hiện Tại Hoàn Thành đó bạn.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghuynht

"We had many problems" như vậy được ko ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

cảm thấy đọc hơi ngượng thì phải adm ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jolezip

"chúng tôi đã có vài vấn đề" sa sao sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Many là nhiều mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jolezip

không nhẽ một vài là số ít? ##

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhmone99

Chúng tôi đã có nhiều vấn đề cũng được mà, cần gì dấu chấm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungyt234

chúng tôi đã có rất nhiều vấn đề sai sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

Tốt nhất là bỏ chữ have đi . Chữ have là có mà không dịch .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

Bỏ "have" thì câu trên sẽ không đúng với cấu trúc của thì Hiện Tại Hoàn Thành.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/caochien

Em lại nghe thành thế này: We have had mini problems" thế mới hay chứ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tri_ramsey

chúng ta thì không được ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Cusgusxhjfuehdjfiegbxkfydbdkcuehkzychd

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Ừ thì,tớ chả biết nữa

2 tháng trước