"Soccer is like a religion in Germany."

Dịch:Bóng đá giống như là một tôn giáo ở nước Đức.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khaint
  • 24
  • 9
  • 7

Bóng đá thì giống như một tôn giáo ở đức. Wrong

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NHUT_THANH

bóng đá như một tôn giáo ở Đức. cũng báo sai

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.