"Tôi đọc trong 90 phút."

Dịch:I read for ninety minutes.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maingocanh

cho mình hỏi vì sao câu này dùng "for" mà không dùng "in"?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.