https://www.duolingo.com/profile/KaiyinZhon

Onder ons gezegd en gezwegen, dat wil wat zeggen.

Wat betekent deze?

Onder ons gezegd en gezwegen, dat wil wat zeggen.

October 12, 2014

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/annika_a

Dat iets in vertrouwen gezegd is, en dat de luisteraar dus erover moet zwijgen.

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Susande

En dat wil wat zeggen betekent dat het veelzeggend is (it says a lot).

October 16, 2014
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.