1. Forum
  2. >
  3. Topic: Dutch
  4. >
  5. Onder ons gezegd en gezwegen,…

https://www.duolingo.com/profile/KaiyinZhon

Onder ons gezegd en gezwegen, dat wil wat zeggen.

Wat betekent deze?

Onder ons gezegd en gezwegen, dat wil wat zeggen.

October 12, 2014

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/annika_a

Dat iets in vertrouwen gezegd is, en dat de luisteraar dus erover moet zwijgen.


https://www.duolingo.com/profile/Susande

En dat wil wat zeggen betekent dat het veelzeggend is (it says a lot).

Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.