Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We went out for a walk after dinner."

Dịch:Chúng tôi đã đi bộ sau bữa ăn tối.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
  • 22
  • 935

"Ra ngoài đi bộ" không được ư? Mà bắt buộc là "tản bộ" mới được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

went out for a walk phải là đi bộ ở ngoài chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

we went for a walk after dinner?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 46

Chúng tôi đã ra ngoài đi bộ sau bữa tối. Được ạ. We went out for a walk after dinner. We went for a walk after dinner. We went out for a walk after dinner. We went out for a walk after dinner.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/HngThnh518038

Câu này hình như không liên quan tới chủ đề thì phải

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/nghialv1601

Chúng tôi ra ngoài đi bộ sau bữa ăn. Chẳng lẽ sai. Câu văn như vậy mà

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Go put for a walk....

4 ngày trước