Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We went out for a walk after dinner."

Dịch:Chúng tôi đã đi bộ sau bữa ăn tối.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

went out for a walk phải là đi bộ ở ngoài chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
  • 22
  • 902

"Ra ngoài đi bộ" không được ư? Mà bắt buộc là "tản bộ" mới được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

we went for a walk after dinner?

2 năm trước