"He always opens the window when he goes to sleep."

Dịch:Anh ấy luôn mở cửa sổ khi anh ấy đi ngủ.

October 13, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/smartphonebank

Nên chấp nhận câu trả lời này "anh ấy luôn mở cửa sổ khi đi ngủ

April 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dinhthingu1

Tôi cũng nghĩ vậy, vẫn đủ ý

January 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BTSGFYO
January 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/asapphuvinh

speaker phát âm chữ always khó nghe thật sự!

October 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huongima

Đúng vậy,nghe giống chữ"wish"thật

January 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NhanLe4

Anh ấy sao lại sai ad?

January 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/diepsoncm

"Anh ta luon mo cua so khi anh ay ngu" sao lai sai ha ad?

January 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tae382556

tại sao opens chứ không phải là open vậy mấy bạn

March 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VngcTrung

Động từ chia ở thì hiện tại

June 6, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.