"He always opens the window when he goes to sleep."

Dịch:Anh ấy luôn mở cửa sổ khi anh ấy đi ngủ.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/smartphonebank

Nên chấp nhận câu trả lời này "anh ấy luôn mở cửa sổ khi đi ngủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/asapphuvinh

speaker phát âm chữ always khó nghe thật sự!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huongima

Đúng vậy,nghe giống chữ"wish"thật

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhanLe4

Anh ấy sao lại sai ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/diepsoncm

"Anh ta luon mo cua so khi anh ay ngu" sao lai sai ha ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tae382556

tại sao opens chứ không phải là open vậy mấy bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VngcTrung

Động từ chia ở thì hiện tại

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.