Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy làm việc tám tiếng một ngày."

Dịch:He works eight hours a day.

0
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gautrucbe

Ở phần bài tập là dùng " per" thay cho " a" nhé. Có lẽ Admin đánh máy nhầm thì phải

0
Trả lời3 năm trước