"Anh ấy làm việc tám tiếng một ngày."

Dịch:He works eight hours a day.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gautrucbe

Ở phần bài tập là dùng " per" thay cho " a" nhé. Có lẽ Admin đánh máy nhầm thì phải

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.