1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "How did you know?"

"How did you know?"

Dịch:Làm sao bạn đã biết ?

October 13, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duolingom6

"Làm sao bạn đã biết?" có thể hiểu là "Tại sao bạn đã biết?". Như vậy câu tiếng Anh sẽ là "Why did you know?". Như vậy trong trường hợp này đề nghị dịch là: "Bạn đã biết như thế nào?"


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

câu "bạn đã biết như thế nào" đã được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.


https://www.duolingo.com/profile/Will.Tran

tiếng việt không nói làm sao đã biết mà chỉ nói làm sao biết tức hàm ý là đã biết rồi mà @@ dịch này nghe ngang quá


https://www.duolingo.com/profile/LeHieu096

có chữ đã vào thì nghe cứng quá


https://www.duolingo.com/profile/HngGiang334613

"Làm sao bạn đã biết?" có thể hiểu là "Tại sao bạn đã biết?". Như vậy câu tiếng Anh sẽ là "Why did you know?". Như vậy trong trường hợp này đề nghị dịch là: "Bạn đã biết như thế nào?"


https://www.duolingo.com/profile/NguynHongT489440

câu "tại sao bạn đã biết?" nên được chấp nhận vì nó cũng không khác gì với từ "làm sao bạn đã biết?" đề nghị duolingo xem xét lại.


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

NguynHong T!Bạn giải thích như vậy không hợp lý vì ngữ pháp của cả tiếng Việt và tiếng Anh đều rất chặt chẽ:Trong tiếng Việt"làm sao bạn đã biết "và "tại sao bạn đã biết" thì ý nghĩa hoàn toàn giống nhau như bạn nói (chỉ khác là nó thể hiện thái độ của chủ thể ở hai câu hỏi không giống nhau) tức là ý muốn nhỏi về ngọn nguồn, nguyên nhân của sự việc BẠN ĐÃ BIẾT còn đáp án hợp lý ở đây nên la"bạn đã biết như thế nào "hoặc "bạn đã biết ra sao" mang ý muốn hỏi về bản chất, mức độ của sự việc BẠN ĐÃ BIẾT.


https://www.duolingo.com/profile/NguyenNguyenDuy

Mình dịch: Bạn đã biết như thế nào. vẫn đúng


https://www.duolingo.com/profile/Trng36645

Làm thế nào bạn đã biết được


https://www.duolingo.com/profile/huynhphudt

Bạn đã biết như thế nào có được không mod


https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoai554317

Bạn đã biết như thế nào....(làm sao..cũng như. ..vì sao, khi đó dùng why..chứ không dùng how)...kết luận...sai ngữ pháp.


https://www.duolingo.com/profile/Hax0Mk

Cần đổi lại đáp án là "Bạn đã biết như thế nào?", cho phù hợp với cả hai ngôn ngữ Việt - Anh

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.