"We need to reach that train."

Dịch:Chúng tôi cần đi đến chuyến tàu đó.

October 13, 2014

15 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/LThanhBnh

chúng tôi cần bắt kịp chuyến tàu đó


https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Bây giờ lại sai so đáp án. ADMIN có thể giải thích sự khác nhau giữa CHUYẾN TÀU LỬA và CHUYẾN XE LỬA không ạ? Tôi người miền Nam Việt Nam nên thường dùng XE LỬA và tôi đề nghị không nên lấy đáp án của một vùng miền đặc trưng. Nên lấy đáp án từ những từ phổ thông và ai cũng hiểu được.


https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Tôi không nghĩ là có thể dịch THAT TRAIN= CHUYẾN TÀU ĐÓ. Tôi cũng đã tra từ điển sau khi bị lỗi sai, thì không thấy từ điển nào dịch train là chuyến tàu cả. Mong ADMIN xem lại. Có thể chấp nhận được khi thêm vào từ LỬA (từ miền Nam quen dùng) hay HỎA (từ dùng phổ thông miền Bắc)


https://www.duolingo.com/profile/VyNguyen101084

Theo tôi CHUYẾN TÀU( lửa) và CHUYẾN XE (lửa) cùng một nghĩa. Còn các ab5n thì sao? Đề nghị các ADMIN nếu thấy đúng nên sửa đáp án lại.


https://www.duolingo.com/profile/BinhDang78

Tàu lửa = xe lửa


https://www.duolingo.com/profile/Votuanvu

Làm ơn cập nhật thêm từ ngữ nam bộ vào chương trình,phương ngữ bắc bộ không thể đại diện cho tiếng việt nam một cách đầy đủ.


https://www.duolingo.com/profile/PhanVnHin2

Theo ý kiến của riêng tôi nên dịch là "chúng tôi cần đến kịp chuyến tàu đó" gần với nghĩa "chạm tới", "với tới" của động từ "reach" hơn.


https://www.duolingo.com/profile/lovanvo

Reach có nghĩa đi đến nữa sao


https://www.duolingo.com/profile/phamdung14

add dịch vãi lờ thật


https://www.duolingo.com/profile/ngBNguyn

Chiếc tàu với cái tàu thì khác gì nhau ? định mệnh .Dốt tiếng việt kinh vồn


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

We need to reach that train, We need to reach that train, We need to reach that train, We need to reach that train, We need to reach that train, We need to reach that train


https://www.duolingo.com/profile/vinh193149

tiếng việt là gì có từ cái tàu, là chuyến tàu hay chiếc tàu


https://www.duolingo.com/profile/VyNguyen101084

Sao đáp án lại ghi là CẦN ĐÓN??????


https://www.duolingo.com/profile/goddie9x

Chỉ xét riêng Việt Nam, mình thấy được sự đa dạng về phương ngữ trong ứng dụng này, những từ như cái muôi, cái thìa ở miền Bắc thì thường được gọi bằng muỗng hay gì đó, đang nhắn thì mình quên mất nhưng mình ủng hộ sự đa dạng phương ngữ như vậy. Cảm ơn độ ngũ Duo.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.