"She tries on the shoes."

Dịch:Cô ấy thử đôi giầy.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhnhTnCao

"on" trong câu này nghĩa là gì?, mình dịch "cô ấy thử trên đôi giày" là thấy sai r`, ai giúp với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

-Try to + infinitive verb: cố,cố gắng, thử làm cái gì đó. Ví dụ: try to do (it) : cố /thử làm, try to eat : ăn thử, try to do my best: cố gắng làm hết sức mình. -Try on... : mang , mặc thử cái gì đó. Ví dụ: try on the shoes,try on the shirt,...

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

@NguyetTran... Chưa chính xác nhé!!! Try to + v: cố gắng... Vd: try to eat: cố gắng ăn. Try + v_ing / noun : thử... Vd: try eating: thử ăn. Try on sth: mang, mặc, đội thử cái gì đó... Vd: try on this hat: đội thử cái nón này.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiepDuyNgo

Những đôi giày thì phải là pairs of shoes chứ, shoes ko có ngữ cảnh thì chỉ là những chiếc giày thôi chứ bạn ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/leolin2004

shoes la những chiếc giày mà hồi nãy sai thì nói là những chiếc giày còn bây giờ thì kêu là đôi giày kì lạ thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kingmatuy5

shoes la doi giay moi dung chu ma sao la nhung doi giay. Dua nhau a????????????????huhuhu:))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linh452392

giày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynnhng5

co ay thu thi doi giay sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.