Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She tries on the shoes."

Dịch:Cô ấy thử đôi giầy.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhnhTnCao

"on" trong câu này nghĩa là gì?, mình dịch "cô ấy thử trên đôi giày" là thấy sai r`, ai giúp với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

-Try to + infinitive verb: cố,cố gắng, thử làm cái gì đó. Ví dụ: try to do (it) : cố /thử làm, try to eat : ăn thử, try to do my best: cố gắng làm hết sức mình. -Try on... : mang , mặc thử cái gì đó. Ví dụ: try on the shoes,try on the shirt,...

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepDuyNgo

Những đôi giày thì phải là pairs of shoes chứ, shoes ko có ngữ cảnh thì chỉ là những chiếc giày thôi chứ bạn ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phongken94

Shoe là giầy Shoes là đôi giầy Shoes là những chiếc giầy Shoes là những đôi giầy Ad thêm ào nghĩa dịch cho nó thoáng chứ cứng nhắc quá nhiều câu gây ức chế và không đẹp cho tiếng việt cũng như không thực dụng Cảm ơn :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leolin2004

shoes la những chiếc giày mà hồi nãy sai thì nói là những chiếc giày còn bây giờ thì kêu là đôi giày kì lạ thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kingmatuy5

shoes la doi giay moi dung chu ma sao la nhung doi giay. Dua nhau a????????????????huhuhu:))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linh452392

giày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynnhng5

co ay thu thi doi giay sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphuo732037

Công thức :trie

(+) S + trie(thử) + V + bare (-) S + trie(thử) + not(trien't) + V + bare (?) (Whq) Whq +Trie + S + V + bare

8 tháng trước