https://www.duolingo.com/profile/nguyenphuong992

xem lại điểm học bài

Tại sao tôi học xong một bài được trên mười điểm nhiều lần, mà không thấy báo có điểm vậy.

October 13, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Bạn vui lòng chụp màn hình giao diện Duo của bạn rồi up lên đây nhé :) Bạn lưu ý nếu bạn chưa thấy dấu tick trên biểu tượng streak có nghĩa là streak của bạn chưa được tính.

October 13, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.