"Your presentation is very interesting."

Dịch:Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.

October 13, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/BullTeddy

hay cũng được chứ sao, cứ mặc định là thú vị. grừ

October 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/truongvoth

Bài thuyết trình của bạn rất thú vị. what's wrong

August 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NgaL504218

Bài thuyết trình của bạn rất là thú vị cũng sai sao :(

January 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LuyBondinh

Tra loi y chăng như vay sao kêu sai hoai v

March 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TuanKietNg6

-vô cùng luôn

June 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HopHoa2

Y6

July 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Presentation ,bài thuyết trình,, very interesting ,,rất hấp dẫn ,,thú vị ,,không hay được

October 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/khang478759

Tai may khung

October 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nvchinh

Tai sao dung hap dan lai sai. Chan

December 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuongnt2013

Tuyệt vời vẫn đc nhé ad.

December 2, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.