Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Your presentation is very interesting."

Dịch:Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BullTeddy

hay cũng được chứ sao, cứ mặc định là thú vị. grừ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truongvoth

Bài thuyết trình của bạn rất thú vị. what's wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaL504218

Bài thuyết trình của bạn rất là thú vị cũng sai sao :(

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LuyBondinh

Tra loi y chăng như vay sao kêu sai hoai v

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

-vô cùng luôn

1 tháng trước