"Yourpresentationisveryinteresting."

Dịch:Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BullTeddy

hay cũng được chứ sao, cứ mặc định là thú vị. grừ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/truongvoth

Bài thuyết trình của bạn rất thú vị. what's wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaL504218

Bài thuyết trình của bạn rất là thú vị cũng sai sao :(

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/LuyBondinh

Tra loi y chăng như vay sao kêu sai hoai v

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

-vô cùng luôn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Presentation ,bài thuyết trình,, very interesting ,,rất hấp dẫn ,,thú vị ,,không hay được

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.