"Sự rèn luyện"

Dịch:The practice

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maimainhuvaynhe

Điên r. Lúc đòi the lúc ko

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.