"Sự rèn luyện"

Dịch:The practice

October 13, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/maimainhuvaynhe

Điên r. Lúc đòi the lúc ko

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.