Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự rèn luyện"

Dịch:The practice

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maimainhuvaynhe

Điên r. Lúc đòi the lúc ko

3 năm trước