1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Sự rèn luyện"

"Sự rèn luyện"

Dịch:The practice

October 13, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/maimainhuvaynhe

Điên r. Lúc đòi the lúc ko

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.