Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai ở đó."

Dịch:Nobody is there.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/teenboy

dùng in không được sao :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranTuanAnh90

Nobody in there is good answer in this case

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

tại sao nobody is that lại sai

1 năm trước