"Không ai ở đó."

Dịch:Nobody is there.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/teenboy

dùng in không được sao :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TranTuanAnh90

Nobody in there is good answer in this case

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

tại sao nobody is that lại sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.