1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Không ai ở đó."

"Không ai ở đó."

Dịch:Nobody is there.

October 13, 2014

4 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/teenboy

dùng in không được sao :(

October 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TranTuanAnh90

Nobody in there is good answer in this case

December 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Vuvanquan67

tại sao nobody is that lại sai

September 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chi1539

Mình gõ đại none is there cũng đúng...

April 20, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.