Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những chiếc ví tiền là của chúng tôi."

Dịch:The wallets are ours.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Our là của chúng tôi rồi sao lại thêm " s " nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huuyen
huuyen
  • 11
  • 10
  • 9
  • 6
  • 6

vì sau từ "our" không có danh từ tiếp nối cho nên phải thêm "s" vào

so sánh: our wallets (có danh từ tiếp nối) wallets of ours (không có danh từ tiếp nối)

ý nghĩa k thay đổi

3 năm trước