Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He fell off the horse."

Dịch:Anh ấy đã ngã khỏi con ngựa .

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngotiendat89113

Anh ấy đã té ngựa :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

anh ấy đã ngã ra khỏi con ngựa cũng đúng mà admin.???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leehaSON

con ngựa không được à!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 166

Nên dịch là ngã ngựa.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Fault!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamThiHng1

Té cũng sai. Oh no

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuyn471539

Nga moi dung chu ko phai te nha ban

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Fell down

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

Anh ấy đã bị ngã ngựa.

8 tháng trước