1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She has given him a watch."

"She has given him a watch."

Dịch:Cô ấy đã cho anh ấy một cái đồng hồ.

October 14, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/keoneo

cô ấy đã tặng anh ấy một cái đồng hồ, sao lại sại vậy


https://www.duolingo.com/profile/nguoidemsao2006

Mình cũng nghĩ vậy


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

She has given him a lovely kiss.


https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

ui! lãng mạn wá à! >o<


https://www.duolingo.com/profile/anhThu888405

Lãng mạng thật >_


https://www.duolingo.com/profile/tu.truong

cô ấy đã cho anh ấy một đồng hồ -> thiếu chữ cái :( cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/thekingnoob

Tớ .......... biết


https://www.duolingo.com/profile/Mirrachan

Hình free fire ấy mà . Bạn í còn cho thêm ứng dụng nữa


https://www.duolingo.com/profile/tuyenhoppit

"Đưa cho" cũng k đc vậy ad


https://www.duolingo.com/profile/PuffballsUnited

She gave him a slap


https://www.duolingo.com/profile/Ngn183536

Cái với chiếc khác nhau ah?!


https://www.duolingo.com/profile/peo409973

Đồng cảnh ngộ


https://www.duolingo.com/profile/peter692349

"cô ấy đã đưa một chiếc đồng hồ đeo tay cho anh ấy", sao sai? to give= đưa, trao, cho, tặng, ... vậy dịch như trên sao sai? đ. Duolingo dịch tiếng việt theo cách nói tiếng Anh

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.