"My shoe is dirty."

Dịch:Chiếc giày của tôi thì bẩn.

4 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranluc

chiếc giầy của tôi bẩn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenszushe

viết giay cua toi bi ban người ta cho câu giầy bị bắn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/meocoi_2003

mình viết là " giày " thì sửa là "giầy" và ngược lại kì giậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/namdeptrai0604

ghi giầy thì báo lỗi gõ "giày" làm lại ghi "giày" thì báo lỗi gõ chữ "giầy"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Gianq69

Ý nhắc là có thể dùng theo cách ngược lại. Chủ yếu vẫn tinh tinh là ok rồi

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/JangNt2

giay cua toi bi ban

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chiyeuanh

bạn nên ghi có dấu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ilove5q24ever

trời ơi! Viết nhầm thành đôi giày! Hic hic!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen188582

Me too. :((

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhKi15

giày của tôi thật dơ cũng đúng mà

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHongThyLinh

mình thấy ghi thì bẩn không hợp cho lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/.Urin.
.Urin.
  • 13
  • 6
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 40

đúng,bị bẩn sẽ hợp hơn

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuanyhpx

Đôi giầy của tôi thì bẩn. Báo lỗi! híc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thybaby

Lỗi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mr.tat

giày vẫn đúng mà họ bảo giầy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiAnh1505

Lúc đánh "Giày" thì câu trả lời là "Giầy" và ngược lại. Không hiểu nổi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ductinnn

Nhưng lại dịch ‘giầy của tôi bẩn’ là sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

Officials of Vietnam eat very dirty. Đc ko ad ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hazei1

Dirty old man :)))

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.