"My shoe is dirty."

Dịch:Chiếc giày của tôi thì bẩn.

October 14, 2014

24 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/tranluc

chiếc giầy của tôi bẩn


https://www.duolingo.com/profile/uyenszushe

viết giay cua toi bi ban người ta cho câu giầy bị bắn


https://www.duolingo.com/profile/Tara_3623

mình viết là " giày " thì sửa là "giầy" và ngược lại kì giậy


https://www.duolingo.com/profile/namdeptrai0604

ghi giầy thì báo lỗi gõ "giày" làm lại ghi "giày" thì báo lỗi gõ chữ "giầy"


https://www.duolingo.com/profile/Gianq69

Ý nhắc là có thể dùng theo cách ngược lại. Chủ yếu vẫn tinh tinh là ok rồi


https://www.duolingo.com/profile/Ilove5q24ever

trời ơi! Viết nhầm thành đôi giày! Hic hic!!


https://www.duolingo.com/profile/Keo580243

Mình cũng thế


https://www.duolingo.com/profile/JangNt2

giay cua toi bi ban


https://www.duolingo.com/profile/chiyeuanh

bạn nên ghi có dấu


https://www.duolingo.com/profile/NguynAnhKi15

giày của tôi thật dơ cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với nhóm Việt Nam nha!


https://www.duolingo.com/profile/NguynHongThyLinh

mình thấy ghi thì bẩn không hợp cho lắm


https://www.duolingo.com/profile/.Mixx.

đúng,bị bẩn sẽ hợp hơn


https://www.duolingo.com/profile/anhtuanyhpx

Đôi giầy của tôi thì bẩn. Báo lỗi! híc


https://www.duolingo.com/profile/mr.tat

giày vẫn đúng mà họ bảo giầy


https://www.duolingo.com/profile/MaiAnh1505

Lúc đánh "Giày" thì câu trả lời là "Giầy" và ngược lại. Không hiểu nổi.


https://www.duolingo.com/profile/ductinnn

Nhưng lại dịch ‘giầy của tôi bẩn’ là sai


https://www.duolingo.com/profile/ThchLuMc

Officials of Vietnam eat very dirty. Đc ko ad ?


https://www.duolingo.com/profile/Hazei1

Dirty old man :)))


https://www.duolingo.com/profile/TuanDuy14

shoe thường dùng theo đôi nên nếu dùng " my shoes are dirty " mình thấy hợp lý hơn.


https://www.duolingo.com/profile/buinhacPhi

Giày của tôi là bẩn, cũng sai hả AD


https://www.duolingo.com/profile/PeterNguyen222

Dơ với bẩn là 1 thứ mà :((

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.