Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My shoe is dirty."

Dịch:Chiếc giày của tôi thì bẩn.

1
3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranluc

chiếc giầy của tôi bẩn

8
Trả lời13 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenszushe

viết giay cua toi bi ban người ta cho câu giầy bị bắn

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/meocoi_2003

mình viết là " giày " thì sửa là "giầy" và ngược lại kì giậy

4
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/namdeptrai0604

ghi giầy thì báo lỗi gõ "giày" làm lại ghi "giày" thì báo lỗi gõ chữ "giầy"

4
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/JangNt2

giay cua toi bi ban

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/chiyeuanh

bạn nên ghi có dấu

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ilove5q24ever

trời ơi! Viết nhầm thành đôi giày! Hic hic!!

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhKi15

giày của tôi thật dơ cũng đúng mà

1
Trả lời6 tháng trước