1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Today the garden is open to …

"Today the garden is open to the public."

Dịch:Hôm nay khu vườn mở cửa cho công chúng.

October 14, 2014

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hharuka

Sao có "open" mà lại có " is" vậy


https://www.duolingo.com/profile/nghiatoan

passive moi dung chu


https://www.duolingo.com/profile/MaiKhoi3

Tôi cũng nghĩ như bạn


https://www.duolingo.com/profile/ToanTran7

Hôm nay khu vườn thì mở cửa cho công chúng? Sao lại sai khi theo nó


https://www.duolingo.com/profile/LKhanh4

Mình cũng vây ...


https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Ai biết giải thích giùm khi nào thì dùng for khi nào dùng to vậy, cảm ơn trước.


https://www.duolingo.com/profile/meoconhocxuonghp

Câu này quá chuối Nên bỏ đi :((


https://www.duolingo.com/profile/maivuduc

"Công cộng" sao lại bị sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/MaiKhoi3

"is open" là sao?


https://www.duolingo.com/profile/dunghjen1954

Khi nào dùng to khi nào dùng for vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/TrnghongmD

Minh khong thay chu mo o dau het


https://www.duolingo.com/profile/VyVMinh

Bỏ câu này đi. Chấm kỳ quá! Botay với web


https://www.duolingo.com/profile/ngoclanvn

không thể nào nghe ra chữ garden


https://www.duolingo.com/profile/ducthinhbk2003

Open - là adj, open to - mở ra cho


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Today the garden is open to the public


https://www.duolingo.com/profile/ThuHng520832

Trả lời đúng mà sai,khó hiểu


https://www.duolingo.com/profile/nam82244

Hôm nay khu vườn mở cửa cho công chúng là đúng còn hôm nay khu vườn thì mở cửa cho công chúng là sai


https://www.duolingo.com/profile/anhsaobanmai

Khu vườn ngày hôm.nay mở cửa cho quần chúng về ý nghĩa giống nhau mà


https://www.duolingo.com/profile/noi154686

opend đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/Cuong244256

hôm nay khu vườn mở của tự do


https://www.duolingo.com/profile/cloudy370642

Mình viết "...mở cửa công khai" cũng sai luôn, haizzz


https://www.duolingo.com/profile/Hazei1

bị động sao ko có _ed nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Minh859753

Is open là cűa đüöc mő : passive voice ,đúng không bąn!


https://www.duolingo.com/profile/longnguyen474748

Todei the ga ân isopen to the pớplic


https://www.duolingo.com/profile/phng937279

Today the garden í open to the public


https://www.duolingo.com/profile/hanguyen007

"... mở cửa cho mọi người" được ko nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/HuyHoangda

I think that: today the garden is to open for the public.


https://www.duolingo.com/profile/Stella618723

Dân chúng được không

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.