"I believe he thought for five minutes."

Dịch:Tôi tin là anh ấy đã nghĩ trong năm phút.

October 14, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/maingocanh

cho mình hỏi vì sao ở đây dùng "for" mà không dùng không "in"?


https://www.duolingo.com/profile/haianh2018

Trong một khoảng thời gian thì dùng for


https://www.duolingo.com/profile/LThanhS2

Nghỉ hay nghĩ vậy ta...


https://www.duolingo.com/profile/Christina930

Think/thought là nghĩ nhé bạn.


https://www.duolingo.com/profile/NguynTnVn1

nên đổi là nghỉ chứ ko phải là nghĩ


https://www.duolingo.com/profile/Christina930

No. Think/thought là suy nghĩ. Trong tiếng Việt "Nghĩ" bằng cái đầu, cái não thì dùng dẫu ngã. "Nghỉ" bằng cái thân, tạm dừng việc nào đó đã và đang làm thì dùng dấu hỏi nhé


https://www.duolingo.com/profile/VngNgcV

Thêm that dc ko mn.


https://www.duolingo.com/profile/Potterjrjfj

Łķœģýęþçźňkļŕ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.