1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I believe he thought for fiv…

"I believe he thought for five minutes."

Dịch:Tôi tin là anh ấy đã nghĩ trong năm phút.

October 14, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vovanly2015

tôi tin anh ta đã nghĩ khoảng năm phút


https://www.duolingo.com/profile/maingocanh

cho mình hỏi vì sao ở đây dùng "for" mà không dùng không "in"?


https://www.duolingo.com/profile/haianh2018

Trong một khoảng thời gian thì dùng for

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.