"Anh ấy không nên tới đây nữa."

Dịch:He should not come here again.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/redhotsg

"Why? What happened?"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5

Anh không nên tới đây nữa, chúng mình "chai tia" đi. Huhu..

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He should not come here again, He should not come here again, He should not come here again, He should not come here again

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanTVC

Why?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.