1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy không nên tới đây nữa…

"Anh ấy không nên tới đây nữa."

Dịch:He should not come here again.

October 14, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/redhotsg

"Why? What happened?"


https://www.duolingo.com/profile/immigrationlaw

He should not come here anymore.


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Câu này cũng đúng, sao lại dislike?????


https://www.duolingo.com/profile/ALucyPhan

Anh không nên tới đây nữa, chúng mình "chai tia" đi. Huhu..


https://www.duolingo.com/profile/ThongTrn

..... I don't have any answer for this sentence

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.