Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Everybody wants to drive a cleaner car."

Dịch:Mọi người muốn lái một chiếc xe sạch sẽ hơn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thunhok

trong câu này thì "car" dịch là "xe ô tô" vẫn được chứ sao lại sai hả ad

3 năm trước