1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Everybody wants to drive a c…

"Everybody wants to drive a cleaner car."

Dịch:Mọi người muốn lái một chiếc xe sạch sẽ hơn.

October 14, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thunhok

trong câu này thì "car" dịch là "xe ô tô" vẫn được chứ sao lại sai hả ad

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.