"Tôi đã gọi cho bạn một vài ngày trước ."

Dịch:I had called you a few days ago.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThyMa1

i had called you some days ago

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

mình cũng làm như thế mà sai !!! K biết ad đâu mà k thấy giải thích gì nhỉ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.