"Where do we live?"

Dịch:Chúng ta sống ở đâu?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranttung

câu hỏi này nghe thế nào ấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangTu2

bỏ từ sống đc ko ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KohaJeseMe

Chúng tôi ở đâu. Cũng đúng nhé!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

/live/ đọc trong câu là /liv/ nhưng nghe từng từ lại nghe rõ ràng là /lai/. Lẽ nào nghe nhầm???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

/live/ nghe trong câu thoại, sau đó nghe chậm từng từ sẽ thấy khác biệt rất rõ ràng!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tychuotsmk

"Chúng tôi sống ở nơi đâu" tại sao cho saiiiii

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

They là họ rồi bn, ví dụ như con muốn hỏi mẹ là ta sẽ đi đâu, sống ở đâu chẳng hạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

U

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.