1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Where do we live?"

"Where do we live?"

Dịch:Chúng ta sống ở đâu?

October 15, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/tranttung

câu hỏi này nghe thế nào ấy

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KohaJeseMen

Chúng tôi ở đâu. Cũng đúng nhé!

March 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

/live/ đọc trong câu là /liv/ nhưng nghe từng từ lại nghe rõ ràng là /lai/. Lẽ nào nghe nhầm???

April 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

/live/ nghe trong câu thoại, sau đó nghe chậm từng từ sẽ thấy khác biệt rất rõ ràng!!!

April 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tychuotsmk

"Chúng tôi sống ở nơi đâu" tại sao cho saiiiii

August 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-GasTer-

They là họ rồi bn, ví dụ như con muốn hỏi mẹ là ta sẽ đi đâu, sống ở đâu chẳng hạn

February 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-GasTer-

U

February 4, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.