"I loved that restaurant."

Dịch:Tôi đã yêu nhà hàng đó.

October 15, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Mxzly

người yêu vật.

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ng.ph.thu

Nên để phần tiếng Việt là "yêu thích" thì hợp lí hơn

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguyenCong112534

I think so

January 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Bach_Tam

Tôi cũng dùng từ "yêu thích" vì dịch "yêu nghe không ổn chút nào !

July 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/phong225378

Phong ba bão táp k bằng ngữ pháp việt nam

June 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Phu_Quoc_1985

sao mình nghe có chữ "to" vậy ta. i loved to that restaurant

February 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

loved với love thì nghĩa khác nhau ntn?

September 29, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.