Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I loved that restaurant."

Dịch:Tôi đã yêu nhà hàng đó.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

người yêu vật.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ng.ph.thu

Nên để phần tiếng Việt là "yêu thích" thì hợp lí hơn

2 năm trước