"I write the newspaper."

Dịch:Tôi viết báo.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THUAN.PH.D

Tôi viết bái báo.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.