Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I write the newspaper."

Dịch:Tôi viết báo.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THUAN.PH.D

Tôi viết bái báo.

3 năm trước