1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I write the newspaper."

"I write the newspaper."

Dịch:Tôi viết báo.

October 15, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/THUAN.PH.D

Tôi viết bái báo.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.