"Có sáu thành viên trong nhóm đó."

Dịch:There are six members in that group.

October 15, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

there are six members in that team ??? AD giải thích hộ sao sai ???

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/havan2005

câu của bạn đã dc chấp nhân rồi

March 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LinhSeaman

sao lai la THAT

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Tại vì có chữ "đó" trong câu nên phải dùng từ "that" đó bạn !!!!!!!^^

February 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LuuGiangNam

Team là đội mà ad?

March 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thao962549

Sao mà điền vào chữ THAT đó đc

November 8, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.