"Có sáu thành viên trong nhóm đó."

Dịch:There are six members in that group.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

there are six members in that team ??? AD giải thích hộ sao sai ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/havan2005

câu của bạn đã dc chấp nhân rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhSeaman

sao lai la THAT

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Tại vì có chữ "đó" trong câu nên phải dùng từ "that" đó bạn !!!!!!!^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

Team là đội mà ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thao962549

Sao mà điền vào chữ THAT đó đc

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.