Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con vật này không phải là mèo cũng không phải là chó."

Dịch:This animal is neither cat nor dog.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Antuonghotmail

"THIS animal is neither cat nor dog " thì mới đúng chứ bạn ?

3 năm trước