1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Con vật này không phải là mè…

"Con vật này không phải là mèo cũng không phải là chó."

Dịch:The animal is neither cat nor dog.

October 16, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Antuonghotmail

"THIS animal is neither cat nor dog " thì mới đúng chứ bạn ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.