"Con vật này không phải là mèo cũng không phải là chó."

Dịch:This animal is neither cat nor dog.

October 16, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/Antuonghotmail

"THIS animal is neither cat nor dog " thì mới đúng chứ bạn ?

October 16, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.