"Con vật này không phải là mèo cũng không phải là chó."

Dịch:This animal is neither cat nor dog.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Antuonghotmail

"THIS animal is neither cat nor dog " thì mới đúng chứ bạn ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.