Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A cultural newspaper"

Dịch:Một tờ báo về văn hóa

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaoanpn2002

một tờ báo văn hóa nghe hay hơn admin!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Antuonghotmail

Một tờ báo văn hóa không đươc sao mod

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duy702458

Một tờ báo văn hóa k đk s

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KaroyLi

Một tờ báo văn hóa thì sai à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TunC940771

Ko sai nhưng phải đúng như đt ra

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamQuyetThang

văn hoá, cũng báo gõ sai?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Xun796848

Cô giáo tui giạy văn hóa là "Culture" hoang mang

3 tháng trước