Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta đã từng là một giáo viên."

Dịch:She was a teacher.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vangioilee

mình nghĩ "đã từng" với "đã" là khác nhau chứ nhỉ? she used to a teacher

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThoChi2

Giống nhau chứ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng473561

She has been a teacher. Sai cái gì? Ad giải thích hộ đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Đã từng" theo nghĩa tiếng Việt có nghĩa là để chỉ 1 sự việc, 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ ( sau này có xảy ra nữa hay không thì mình không biết), vì vậy dùng past simple là đúng rồi, còn thì past perfect để diễn tả 1 hành động, 1 sự việc đã xảy ra và hiện tại vẫn còn xảy ra. Vd: she was a teacher ( cô ta đã từng là giáo viên, nghĩa là hiện tại cô ta không còn là giáo viên). She has been a teacher ( cô ta đã là giáo viên, hiện tại cô ấy vẫn là giáo viên).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

She used to be a teacher

8 tháng trước