Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mỗi con tàu có một thuyền trưởng."

Dịch:Each ship has a captain.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhty1977

Boat nghĩa là thuyền mà

3 năm trước