"Mỗi con tàu có một thuyền trưởng."

Dịch:Each ship has a captain.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhty1977

Boat nghĩa là thuyền mà

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.