"Tôi không biết gì về phụ nữ."

Dịch:I know nothing about women.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Haruruhan

I don't know anything cũng đúng mà >"<

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.