Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không biết gì về phụ nữ."

Dịch:I know nothing about women.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Haruruhan

I don't know anything cũng đúng mà >"<

3 năm trước