"Shewritesthemenu."

Dịch:Cô ấy viết thực đơn.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0962.681.889

Cô ta hay cô ấy đều đúng a c oi .

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.