Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She writes the menu."

Dịch:Cô ấy viết thực đơn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0962.681.889

Cô ta hay cô ấy đều đúng a c oi .

3 năm trước