"Họ lắng nghe."

Dịch:They listen.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tikitani

tại sao dùng "they hear" ko được vây??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Từ listen và hear trong tiếng anh là hai hành động nghe khác nhau, một từ là nghe một cách chú ý, chủ động tiếp nhận âm thanh còn từ còn lại chỉ để chỉ hành động vô thức, thụ động tiếp nhận âm thanh đến tai mình, bởi vậy nên trong khóa học listen dịch là lắng nghe còn hear là nghe/nghe thấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LTm3

Chuẩn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

bạn nói rất đúng mình ủng hộ bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tinhnguyen299017

Tớ cũng vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguy11

ukm nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhim2506

Đồng ý cả hai tay ,hai chân

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nnk_nnkk

Chắc vậy,bạn nói rất hay

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tinhnguyen299017

Chuẩn lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tinhnguyen299017

Hggbbnbb

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LHc118462

Hear và listen khác nhau ntn vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Paul.Nguyen_Da

Nghĩa ko logic

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tinhnguyen299017

Ngu Ngốc Khùng Giỏi Hết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Davip0432

Tôi ko bit dùng s

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.