"I will make my bed."

Dịch:Tôi sẽ dọn giường của tôi.

October 17, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/trangnguyn703676

Sao tôi sẽ dọn giường ngủ của mình không được chấp nhận vậy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.