"I will make my bed."

Dịch:Tôi sẽ dọn giường của tôi.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trangnguyn703676

Sao tôi sẽ dọn giường ngủ của mình không được chấp nhận vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kaka_711

"Tôi sẽ làm cái giường của mình " sao cũng sai vậy???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/q4gXtCys

Cảm ơn!

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.