Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will make my bed."

Dịch:Tôi sẽ dọn giường của tôi.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trangnguyn703676

Sao tôi sẽ dọn giường ngủ của mình không được chấp nhận vậy

1
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kaka_711

"Tôi sẽ làm cái giường của mình " sao cũng sai vậy???

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/q4gXtCys

Cảm ơn!

0
Trả lời6 tháng trước