1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I will make my bed."

"I will make my bed."

Dịch:Tôi sẽ dọn giường của tôi.

October 17, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/trangnguyn703676

Sao tôi sẽ dọn giường ngủ của mình không được chấp nhận vậy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.