"What are her strengths?"

Dịch:Những ưu điểm của cô ta là gì ?

October 17, 2014

27 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/2hong

những điểm mạnh của cô ta là gì? được không


https://www.duolingo.com/profile/NguynThHPh2

Tôi cũng làm thế mà ko đúng


https://www.duolingo.com/profile/HoangQuocNam

Tôi như bạn mà sai đấy bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/ThuPhng733664

Strengths có nhiều nghĩa lém mấy bn mik nói sai đừg chọi đá nhá!! ^_^


https://www.duolingo.com/profile/quyquy
  • 1203

strengths= những ưu điểm?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Strength có nhiều nghĩa nhưng chỉ có nghĩa ưu điểm thì strength mới là danh từ đếm được và có dạng số nhiều thôi


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Thank you. Your explanations have helped me to understand very much


https://www.duolingo.com/profile/ngocdieu12

Tại sau dùng are


https://www.duolingo.com/profile/KhanhLy132

những ưu điểm của cô ấy là số nhiều nên phải dùng 'are'


https://www.duolingo.com/profile/THIENKHOI2007

Những điểm mạnh của cô ấy là gì


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Nhân tiện xin cho biết từ đối nghĩa với strenght. Cảm ơn.


https://www.duolingo.com/profile/Rikaki1

That is 'weakness'. It in the plural is "weaknesses"


https://www.duolingo.com/profile/Khangduong9

Cô ta mạnh về cái gì?? Ko đc ta.


https://www.duolingo.com/profile/huanpham14

đậu, những ưu điểm của cô ấy là gì? mà sai là sao ta.


https://www.duolingo.com/profile/ktiRb3

Lợi điểm cũng được


https://www.duolingo.com/profile/HiPht

"Cô ta có những điểm mạnh gì " đc không các bạn


https://www.duolingo.com/profile/hieu5

Cô ấy có những ưu điểm gì? = những ưu điểm của cô ấy là gì? Theo tôi là đồng nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/minhtuan89

Điểm ưu và ưu điểm nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/TanPhu8

Bấm vào cái đề là nó dịch


https://www.duolingo.com/profile/HuyPhm825079

Những gì là ưu điểm của cô ta? Có gì sai


https://www.duolingo.com/profile/Khoi1121

Tôi chọn điểm ưu thì lại sai, điểm ưu và ưu điểm có gì khác nhau?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Đối với "ưu" thì không sai nghĩa khi đảo từ, nhưng cụm từ "yếu điểm" khác "điểm yếu". "Yếu điểm" mang tính vật lý, vd "Vị trí đóng quân là nơi yếu điểm" (dễ bị phá vỡ). "Điểm yếu" thuộc về tính cách hơn, vd "Điểm yếu của bạn là thường nản chí, học không đến nơi đến chốn" !


https://www.duolingo.com/profile/LongTo8

Thế mạnh của cô ấy là gì?


https://www.duolingo.com/profile/ManhBui9

Hôm qua tôi vẫn có học sao lại ghi là mất streak? Trước đây cũng có lầm lẫn như vậy? Phần 2 tôi học xong 4/10 hôm nay vẫn hiện ra 4/10 là sao?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.