"Whatareherstrengths?"

Dịch:Những ưu điểm của cô ta là gì ?

4 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyquy
quyquy
 • 25
 • 9
 • 185

strengths= những ưu điểm?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Strength có nhiều nghĩa nhưng chỉ có nghĩa ưu điểm thì strength mới là danh từ đếm được và có dạng số nhiều thôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Thank you. Your explanations have helped me to understand very much

1 năm trước

https://www.duolingo.com/2hong
2hong
 • 25
 • 269

những điểm mạnh của cô ta là gì? được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThHPh2

Tôi cũng làm thế mà ko đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocdieu12

Tại sau dùng are

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Những điểm mạnh của cô ấy là gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Nhân tiện xin cho biết từ đối nghĩa với strenght. Cảm ơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rikaki1

That is 'weakness'. It in the plural is "weaknesses"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What are her strengths, what are her strengths, what are her strengths, what are her strengths, what are her strengths, what are her strengths, what are her strengths, what are her strengths, what are her strengths

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khangduong9

Cô ta mạnh về cái gì?? Ko đc ta.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuPhng733664

Strengths có nhiều nghĩa lém mấy bn mik nói sai đừg chọi đá nhá!! ^_^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huanpham14

đậu, những ưu điểm của cô ấy là gì? mà sai là sao ta.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu5
hieu5
 • 25
 • 2
 • 2

Như nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu5
hieu5
 • 25
 • 2
 • 2

Giống nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Lợi điểm cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiPht
HiPht
 • 20
 • 15
 • 2

"Cô ta có những điểm mạnh gì " đc không các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu5
hieu5
 • 25
 • 2
 • 2

Cô ấy có những ưu điểm gì? = những ưu điểm của cô ấy là gì? Theo tôi là đồng nghĩa

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhtuan89

Điểm ưu và ưu điểm nên được chấp nhận

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TanPhu8

Bấm vào cái đề là nó dịch

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TanPhu8

Cac ban tham gia club minh di ma

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyPhm825079

Những gì là ưu điểm của cô ta? Có gì sai

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.