Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đọc."

Dịch:We read.

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ella290188

Chúng ta đọc

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ella290188

Hay quá zê zê

1
Trả lời3 năm trước