"Chúng tôi đọc."

Dịch:We read.

October 17, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ella290188

Chúng ta đọc

October 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ella290188

Hay quá zê zê

October 17, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.