"Chúng tôi đọc."

Dịch:We read.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ella290188

Chúng ta đọc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ella290188

Hay quá zê zê

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.