"Các bạn là những người lính chuyên nghiệp."

Dịch:You are the professional soldiers.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/n.tam.th
n.tam.th
  • 15
  • 9
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3

câu trước " we are not THE professional actors " tính sai. Câu này tại sao tính đúng ? Rớt mất 2 trái tim đó AD. hu hu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VNMr37

Sao lại dịch là " các bạn ... " ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhungtk309

you có thể là số nhiều cũng có thể là số ít bạn nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/leekimkha

tại sao bạn giải thích khi có mạo từ a/the thì hiểu là chuyên gia..mà câu này có mạo từ the mà hiểu là chuyên nghiệp....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/katie2112

mình giống bạn n.ta,.th :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongThiep90

Tui trả lời là" all of you are professional soldiers" sao lại sao? Ai giai thích dùm voi ạ! Thanks.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhthanh_sus

trả lời ý như đáp án mà báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maitankhoa

không có đáp án nào đúng là sao oh shit

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.