"No women drink beer with sugar."

Dịch:Không có người phụ nữ nào uống bia với đường.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Manicj12

women là những người phụ nữ mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/roronoazoro0612

Đàn bà nó k cho

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnderso

must be no woman drinks beer with sugar.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

uống bia với đường. ha ha =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynnhng5

ai lại đi uống bia với đường

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.