"Σε γενικές γραμμές, το προσωπικό είναι δίγλωσσο."

Μετάφραση:In general, the staff is bilingual.

πριν από 4 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/terrytory

In general is the same thing as "generaly". Or even "generaly speaking".

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.