1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đây là một mô tả nhỏ ."

"Đây là một mô tả nhỏ ."

Dịch:Here is a little description.

October 18, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Centaur19

tại sao câu here is a small description không đúng hay là here khong đi chung được với small

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.