1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi không phải là một cậu bé…

"Tôi không phải là một cậu bé."

Dịch:I am not a boy.

October 18, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chungnd1992

Tôi đã biết câu này sai. Tại vì boy là cậu bé còn child là đứa trẻ. Nhưng ai đó có thể giải thích cho tôi boy và child khác nhau như thế nào. Và chúng được sử dụng trong hoàn cảnh nào không ?


https://www.duolingo.com/profile/huynh474524

boy là cậu bé.child không phân biệt trai gái.


https://www.duolingo.com/profile/minhtrit7

Cậu giải thích dài dòng quá


https://www.duolingo.com/profile/kienxuantu

ủa câu trả lời của mình sai là do thiếu chữ "not" nhưng trong câu có mạo từ "a" mà sao phần mềm vẫn nhắc mình cần có thêm mạo từ "a"!!


https://www.duolingo.com/profile/vuvwhy

Ta lợi rồi, nhưng tôi sẽ học.


https://www.duolingo.com/profile/TiTroy

Có ai chỉ giúp khi nào dùng "Don't" khi nào dùng "Not" không?


https://www.duolingo.com/profile/trungnhan0911

I not the boy cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/akirujun

Thiếu be rồi


https://www.duolingo.com/profile/_Oppai_

I not a boys cũng vậy. Sao cứ phải là I am hoặc I'm? Nhức cả đầu!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.