"Bạn không có quyền mở cái hộp này."

Dịch:You do not have the right to open this box.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quylp

Cấu trúc câu này phức tạp quá !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 874

you have no right to open this box

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/teenboy

dùng authority có gì sai ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BoHong5

Khi nào dùng not, khi nào dùng no nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Ban dung 'not' truoc dong tu, va phai them tro dong tu. con dung 'No" khi no dung 1 minh, hay dung truoc danh tu hoac tinh tu! Vi du: I have NO time. I want to say NO. They were NO more able to perform the task than I was. Con NOT thi chac ban biet roi. I DO NOT like it! He DOES NOT tell me!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/huebynight

Dùng not thì phải thêm trợ động từ "do" con dùng "no": you have no the right to open this book. Tôi chỉ dựa trên thói quen mà sử dụng lại chứ không rõ cũng như chưa học về ngữ pháp.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.