"Bạn không có quyền mở cái hộp này."

Dịch:You do not have the right to open this box.

October 18, 2014

16 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/quylp

Cấu trúc câu này phức tạp quá !


https://www.duolingo.com/profile/leduysonson

you have no right to open this box


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Cùng câu hỏi! :3


https://www.duolingo.com/profile/HuMng

Sao phải có mạo từ " the" trước từ " right" vậy bạn?


https://www.duolingo.com/profile/teenboy

dùng authority có gì sai ???


https://www.duolingo.com/profile/BoHong5

Khi nào dùng not, khi nào dùng no nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/BinhDang2018

Ban dung 'not' truoc dong tu, va phai them tro dong tu. con dung 'No" khi no dung 1 minh, hay dung truoc danh tu hoac tinh tu! Vi du: I have NO time. I want to say NO. They were NO more able to perform the task than I was. Con NOT thi chac ban biet roi. I DO NOT like it! He DOES NOT tell me!


https://www.duolingo.com/profile/xuyen0712

Dùng to be entitle to đc không


https://www.duolingo.com/profile/Mocdiep226

you have no the right to open this box - Sai


https://www.duolingo.com/profile/Quocnails

you do not allow to open this box ......... wrong ai biet chi gium voi; nhe;;


https://www.duolingo.com/profile/david450680

You do not be allowed to open this box.


https://www.duolingo.com/profile/LeHoa640048

You have no the right to open this box . Okay


https://www.duolingo.com/profile/Cappuccino1511

Do not với don't khác nhau chỗ nào mà sai vậy mod. ❤❤❤


https://www.duolingo.com/profile/nvchinh

Sao phải the right?????

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.