Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Really, it has no importance."

Dịch:Thật sự, nó không quan trọng.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

Đây là một câu dạng văn nói, nên mình cũng nên dịch ra tiếng Việt theo kiểu văn nói. Dịch ra là "Thật sự, nó không quan trọng" nghe không giống văn nói. Nên dịch là "Thật đấy, nó không quan trọng đâu"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongthiHo15

Thật ra nó không quan trọng cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamngocan3

'thật vậy nó không có quan trọng ' cũng sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/killpresident

This is the last question of my lesson, thank you duolingo team :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

=((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThNgc5

Đáo án có vẻ không đúng với cách dùng tiếng Việt. Nhưng dù sao cưng rấy cảm ơn duolingo đã giúp mình học tiếng Anh dễ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HThnhVit

Vì sao là "has no" mà không phải là "hasn't"

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

đi theo sau là một danh từ thì dùng no. nếu sau là động từ thì dùng not. nhưng câu cú sẽ thay đổi. It has no importance = it is not important. và khác với it hasn't been important

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

really trong câu này ý nói: thật ra, thật sự, thật vậy,... đều đúng

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NEWGAMER5

Fuck

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnVnBa

Thực sự, nó không có tầm quan trọng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BmHung

"Thật sự, nó không có gì quan trọng" cũng bị đánh sai!?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/syhellison

vậy hả, nó không quan trọng!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Really, It has no importance. Really, It has no importance. Really, It has no importance. Really, It has no importance

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hellotamday

Thật sự, nó không quan trọng là đúng

1 tháng trước