Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The man eats."

Dịch:Người đàn ông ăn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanhcun

lúc nào thì người đàn ông dùng : man và men. và the man sao lúc nào là người đàn ông và lúc nào là những người đàn ông? thật là khó hiểu mà

3 năm trước