"Themaneats."

Dịch:Người đàn ông ăn.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanhcun

lúc nào thì người đàn ông dùng : man và men. và the man sao lúc nào là người đàn ông và lúc nào là những người đàn ông? thật là khó hiểu mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.