Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I went with my husband to see that film."

Dịch:Tôi đã đi với chồng của mình để xem bộ phim đó.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngocsa

cho mình hỏi trong câu dùng "went" tại sao dịch "đã đi" lại không chính xác nhỉ, trong khi đáp án lại dịch là "đi"?

4 năm trước