Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng là những con voi."

Dịch:They are elephants.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SallyLaura

Dùng it is elephants trong trường hợp này không đc ạ add. Phải dùng they're sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Elephants số nhiều mà bạn, trong khi It là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 số ít.

3 năm trước