1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "Našel jsi ten časopis?"

"Našel jsi ten časopis?"

Překlad:Did you find the magazine?

October 18, 2014

4 komentáře


https://www.duolingo.com/profile/nueby

Česká ukazovací zájmena plnit funkci anglického určitého členu mohou, a o žádnou přehnanou snahu cosi zdůraznit se zrovna zde nejedná. Doporučoval bych nahlédnout do lepšího ČA slovníku, třeba Fronka, pod české heslo TEN, TA, TO. Vydání z 1998 má hned jako význam 1 funkci odkazovací s překladem the; Kde jsou ty peníze? Where is the money? Význam 2 je pak ukazovací s překlady the/that; Kdo je ten pán? Who is the/that gentleman?

Nikdo tu netvrdí, že každé the musí být do češtiny přeloženo, ale tvrdit jako OP, že jediným správným či přesným překladem českého slova ten je anglické that, by rovněž bylo nesprávné. Další informace a mnoho příkladů lze najít v A Grammar of Czech as a Foreign Language od K. Tahala zdarma dostupné na internetu. (Link později.)


https://www.duolingo.com/profile/nueby

Ten (see what I did there?) Tahal: http://goo.gl/yBM4YM


https://www.duolingo.com/profile/rostislave6

Na otázce mi nefunguje ani jedna odpověď


https://www.duolingo.com/profile/Pavel270992

namísto "magazine" jsem použil "journal" ... a je to špatně... Jaký je, prosím, rozdíl v chápání těchto dvou slov.

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.